Välkommen till SELMAs hemsida

Insamlingsstiftelsen SELMA

-Stiftelse för Evangelisk Lutherskt MissionsArbete-

Adress: C/o Bengt Ådahl, Gräsås 365, 31393 Slättåkra

Tel: 035-670 80  Mobil: 070-876 06 40
Web-adress: www.selma.f.se
e-post: bengt.adahl@hotmail.com

Plusgiro: 512874-9

Bankgiro 666-9667

Swish 123 077 83 08

Vad är stiftelsen SELMA? Den är en stiftelse för främjande av kristen mission. Styrelsen består av 7 medlemmar och sammanträder 3-4 gånger om året. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen i Västra Götalands län. Stiftelsens räkenskaper granskas av en auktoriserad revisor.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna ”att på Bibelns och den evangelisk-lutherska bekännelsens grund understödja och främja evangelisk-lutherskt missionsarbete i Afrika och andra delar av världen. Härvid skall stiftelsen i första hand stödja det arbete som bedrivs i och genom den evangelisk lutherska kyrkan i Botswana, ELCB, med särskild hänsyn till dess missionsarbete.

Missonsarbete skall i detta sammanhang förstås  i ljuset av missionsbefallningen i Matt 28:18-20, som en bekännelsetrogen förkunnelse av evangeliet och därmed sammanhängande verksamhet.”

Ramotswa kyrka, Botswana