Till andra missionsorganisationer

Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, www.elmbv.se

Källan – Israelsmissionen, www.kallan.org

Nordisk Östmission, www.nordiskostmission.se

Evangelisk Litteraturmission – Scriptura,

Församlingsfakulteten, www.ffg.se

Norea Radio noreasverige.se

Bukobahjälpen (för gatubarn i Tanzania) bukobahjälpen.se

Swazihjälpen,  www.swazihjalpen.se