Tidigare projekt för SELMA: Bibelöversättning

IMG_1863IMG_1851 (2)Några ur bibelöversättarteamet samlade i  Francistown tillsammans med SELMA:s ordförande Bengt Ådahl.

Under flera år har man arbetat med att översätta Bibeln till Kalanga-språket, som talas i norra Botswana. Nya Testamentet och Psaltaren har tidigare översatts och är tryckt och utspridd. Under 2018 har även översättningen av hela Gamla Testamentet blivit klar. SELMA ger bidrag till spridning av den nya översättningen.

SELMA har under flera år sänt ekonomiskt stöd för att föra översättningen i hamn. Pastor Emanuel Nkanga i Botswana, som deltagit i översättningsarbetet, har delvis fått sin utbildning, bl.a. i Kenya,  bekostad av SELMA.

Kh Nkanga, Francistown, med Nya Testamentet och Psaltaren på Kalanga-språket.