Faraja barnhem, Kenya

I samband med att representanter för SELMAs styrelse besökte Botswana i mars 2017, gjordes även besök i Kenya, på Faraja barnhem utanför staden Mombasa, som ligger invid Indiska Oceanen. SELMA kommer att ge stöd till Faraja barnhem, som är till för föräldralösa barn och drivs i nära samarbete med den den ev.-lutherska församlingen. Man har var sin styrelse med samma ordförande. Gudstjänsten hölls i en mindre kyrka, som var fullsatt av barn, unga och äldre. Grunden har lagts till en större kyrkobyggnad.

Nybyggd matsal med kök 2018.

Ny matsal i bruk.Nytt kök i bruk

 

Kyrkan i Faraja.

Nytt kyrkbygge är påbörjat.

Kyrkan är färdigbyggd och invigd i Advent 2020.

Norskt Lutherskt Missionssamband (NLM) startade församlingen, men lämnade sedan över den till afrikanerna. Församlingen tog sedan initiativ till att bygga detta barnhem, som är vackert beläget med utsikt mot oceanen. Hemmet drivs av den ev-lutherska kyrkan i Kenya, med hjälp av gåvor från församlingar i Kenya och även genom gåvor från Norge och Sverige, bl.a. den norske organisationen ”North South Partnership AID”  Det finns byggnader för skola, sjukvård, administration, boenden för barn och personal.

Tomater odlas för eget behov och försäljning.

Föreståndare, evangelist och lärare/kassör

De flesta i detta område i östra Kenya är muslimer. Barnen kommer från muslimska hem, men släkten ser dem som en belastning och bryr sig inte om dem. Många har farit illa. Föräldrar har dött t.ex. i sjukdomar eller olyckor. Droger, svält och misshandel har hört till vardagen. Genom olika kontakter kommer de till barnhemmet, som på det sättet har en stor missionsuppgift. Barnen får här en kristen uppväxt.

Gudstjänsterna leds av lekmän och evangelister, bl.a. en blivande präst. En gång i månaden kommer en präst från någon av de övriga lutherska församlingarna i området och har högmässa. Under den gudstjänst, som besöktes, gick ungdomar fram och sjöng, och församlingen stämde in i refränger. Både barn- och ungdomskör medverkade. Gudstjänsten varade i över tre timmar och inleddes med en timmes bibel-undervisning. Barnen var uppmärksamma hela tiden. Även en yngre man hade kommit resande dit och talade om hur hans liv förändrats genom Jesus Kristus.

Gudstjänst i kyrkan

SELMA:s ordf Bengt Ådahl predikar i Faraja mars 2017.Vattencistern

Föreståndaren Eliash Matanga  guidade på platsen och i husen och berättade om verksamheten. Man kan ta emot 43 föräldralösa barn, som får bo där till 18-årsåldern. Då fortsätter de på andra håll med studier men får fortsatt stöd genom att de placeras i kristna hem. Man planerar även ett husbygge för dem, som fyllt 18 år, så att några kan bo kvar en tid.

Regeringens godkännande av verksamheten.

Man arbetar för att bygga ut, för att kunna ta emot fler barn från trakten, så att dessa får gå i skola och får läxhjälp, sjukvård och mat. Ytterligare ett 50-tal skulle då få hjälp. Man har stor odling av tomater, dels för eget behov men även till försäljning för att få inkomster. Man hade även ko och getter.

Det finns behov av en ny matsal, vilket SELMA skall stödja ekonomiskt.  När den nya kyrkan blir färdigbyggd, kan den gamla i stället användas exempelvis till arbete för kvinnor. Det var tydligt att styrelsen drivs av evangeliet och sin kristna tro. Den gyllene regeln lästes på anslag. God ordning på administration och ekonomi. Föreståndaren var mycket drivande och tycktes vara rätt man på rätt plats.

SELMA kommer alltså att ge ekonomiskt stöd till Faraja barnhem. Namnet ”Faraja” betyder trygghet, tröst.

Växthus med tomatodling.

Den förra matsalen. Föreståndaren Elias Matanga.

Nybyggd matsal 2018, bl.a. med bidrag från SELMA