Kollektcirkulär

 INSAMLINGSSTIFTELSEN SELMA

 -Stiftelse för Evangelisk-Lutherskt MissionsArbete-

Stiftelsen SELMA vill verka för att evangelium blir förkunnat i världen enligt missions­befallningen, Matt 28:18-20. Jesu uppdrag till apostlarna och Hans kyrka gäller än. Det är vår uppgift som kristna att sprida evangelium i världen, både här hemma och till andra folk. Detta uppdrag är inte slutfört.

Stiftelsen SELMA vill vara ett instrument för fortsatt mission där sådan behövs. Särskilt ser vi det som vår uppgift att stödja och främja evangelsk-lutherskt missionsarbete i Afrika, i första hand genom den evangelisk-lutherska kyrkan i Botswana, ELCB. Vi är också öppna för möjligheten att stödja kristen mission på annat håll.

SELMA ger anslag till Faraja barnhem i Mombasa, Kenya, som drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan. Man tar emot föräldralösa barn från muslimska släkter, som inte bryr sig om dem. På Faraja får ett 50-tal barn en kristen uppväxt, sjukvård och skolgång och efter 18-årsåldern hjälp till arbete och fortsatta studier. SELMA har även gett bidrag till en nybyggd kyrka intill barnhemmet.

ELCB  är i stort behov av hjälp för sitt missionsarbete i landet. Överallt finns det starka krafter som motarbetar evangeliet och en rätt undervisning i Guds Ords sanning. Vår uppgift som mission är då att på det sätt som är möjligt hävda och stödja sådan verksamhet som leder människor rätt i sökandet efter frälsning och andlig hälsa.

SELMA stöder kyrkan i Botswana genom anslag till dess missionerande och diakonala verksamhet, till arbetet bland barn och ungdom, prästutbildningen, spridningen av den nya bibelöversättningen till Kalangaspråket i norra Botswana.

SELMA stöder även enskilda familjer och fadderbarn i Zimbabwe. Det kan gälla bidrag till skolavgifter, mat och kläder.

Vi tackar för de gåvor som vi hittills har fått både från församlingar och enskilda givare! Vi vädjar till församlingar och enskilda om fortsatt stöd genom kollekter och gåvor till stiftelsens verksamhet.
Tack för Din  gåva idag!

För Insamlingsstiftelsen SELMA

Bengt Ådahl                                                      Berit Svenungsson
Ordf                                                                                  Kassör
 

SELMAs hemsida: www.SELMA.f.se   

Plusgiro 512874-9.             Bankgiro 666-9667.       Swish 123 077 83 08

Adress: Gräsås, 31393 Slättåkra. Tel 035-67080. E-post: bengtadahl@hotmail.com. Kassör: Berit Svenungsson, tel. 0320-83011. Adress: Öxnevallav. 21,  519 97 Öxnevalla. E-post: svenungssonberit10@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *