AKTUELLT: Ramotswa, nytt kyrkbygge

I staden Ramotswa, nära gränsen tlll Syd-Afrika, finns en stor och livaktig evangelisk-luthersk församling, där flera hundra människor samlas  till gudstjänsterna. För c:a fem år sedan påbörjades ett kyrkbygge på landsbygden utanför staden. Vid besök av SELMA 2017 var murarna påbörjade. Ett par hundra människor hade samlats, när man skulle börja bygga. Kyrkan byggs i i takt med att ekonomin tillåter. För några år sedan gav SELMA ett bidrag, för att man skulle få kyrkan under tak. Just nu, 2022, vädjar man om ekonomiskt stöd för att färdigställa kyrkan. I ett brev från Kyrkoherde Segathle i februari 2022 har han meddelat, vad som återstår för att färdigställa kyrkan. Det gäller plattor till interiören, elektrisk installation, rörläggningsarbete, dörrar, ramp, innertak, stolar, altare och predikstol. SELMA vill gärna göra en insamling för att få möjlighet att ge en större gåva till kyrkbygget och vädjar om gåvor för detta ändamål. Hoppas att du vill vara med i arbetet för att få kyrkan färdigställd.

Pg. 512874-9.  Bg. 666-9667. Swish 123 0778308.