Minnes-eller hyllningsblad

CCI20160317      Du som vill skicka en gåva med anledning av någons högtidsdag eller till minne av någon avliden kan göra det genom att skriva på talongen vad gåvan avser, så skickar vi en vacker adress i form av ett minnesblad i A4-format.

Skriv på talongen på inbetalningskortet:”Med anledning av…”. eller ”Till minne av…”  Du kan också skriva en kort hälsning eller ett bibelord, så för vi in det på minnesbladet.

Plusgiro: 512874-9.  Bankgiro: 666-9667. Swish 123 077 83 08

       Glöm inte att uppge namn och adress dit minnesbladet skall skickas.