Tidigare projekt för Selma: Nyachiki församling, Kenya

Nyachiki församling i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya har genom Pastor Jobesh vädjat om stöd för rusta upp kyrkobyggnad och pastorsbostad. Under 2019 har SELMA gett bidrag till dessa project.

Emanuelskyrkan. Selma har bidragit till nytt tak.

Pastorsbostad med lokaler för kyrkans administration, besöksrum m.m. Byggt 1974. Efter 45 år behöver huset rustas upp. SELMA ger bidrag till renoveringen.