Selebi Pikhwe

Selma planerar under 2024 att ge bidrag till Selebi Pikhwe församling, ca10 mil söder om Francistown. Det gäller renoveringar och målning, bl.a. av klockstapeln. Det var i denna församling Ingvar och Tyyne Hermansson började sitt arbete i Botswana.

SELMA ger även bidrag till söndagsskolan. Bilderna är sända av söndagsskolans ledare. Några i konfirmationsklassen finns även med. Församlingen består av 30 – 50 kyrkomedlemmar. Man ordnar skjuts för barnen till kyrkan. Man gör även hembesök hos barnen. Flera växer upp med endast en förälder. Vid dessa besök firas även nattvard med äldre medlemmar.